Samenwerking SCD-Victoria

Het samenwerkingsverband tussen Victoria’25 en SCD’33 komt voort uit het feit dat kleine verenigingen het steeds moeilijker krijgen in hun voortbestaan. Dit komt o.a. tot uiting door:

 • Toenemende interesse voor andere sporten, breed aanbod in de regio,
 • Toenemend aanbod recreatie (lokaal ontwikkeling Kultuurhuus Afferden),
 • Periodes met relatief minder aanbod nieuwe jeugd, wat doorstroming belemmert,
 • Grote verschillen in talentvolle “jaargangen”, wat selectie bemoeilijkt en vaak doelstellingen doorkruist,
 • Grote(re) verenigingen in de regio met een aanzuigende kracht op de talentvolle jeugd

Beide clubs willen dat alle voetballers binnen de vereniging zich optimaal kunnen ontwikkelen en zo veel mogelijk met spelers kunnen voetballen waarbij ze zich steeds kunnen verbeteren. Dit door zo te selecteren, dat de juiste weerstanden en het juiste aangepaste niveau worden bereikt. De ervaring leert dat het aanbod van voetballers (jongens en meisjes) vaak niet toereikend is, wat inhoud dat er soms spelers te veel van een specifiek niveau en soms spelers te weinig in een bepaalde leeftijdscategorie zitten.

Dit is de voornaamste reden om structureel naar partners te zoeken die wat omstandigheden, schaal en organisatie, maar m.n. wat doelstellingen betreft, aansluiten bij onze vereniging.

Belangrijkste uitgangspunten bij de samenwerking zijn:

 • Een samenwerking waarbij beide partners (of meer) voor 100% het aansturen van de jeugdafdeling integreren, dit betekent in ieder geval:
  • Gelijke visie op technisch beleid,
  • Integratie van bestuur en eventueel cie.’s (m.n. techniek),
  • Volledig mandaat van de hoofd- of centrale besturen,
  • Samenwerking geldt voor alle teams.
 • Goede overlegstructuur en duidelijke afspraken over het volgen van teams en ontwikkeling van individuele spelers,
 • Gelijke inbreng en zoveel mogelijk gelijke verdeling van spelers over de leeftijdscategorie,
 • Samen een selectiebeleid en een jaarlijks selectieplan maken.

Dit zijn de doelstelling, zoals deze in de zomermaanden van 2010 zijn afgesproken en deze vormen de basis voor de samenwerking tussen Victoria’25 en SCD’33.

Inmiddels wordt in goed overleg voor individuele teams ook samengewerkt met andere clubs uit de regio.