Missie & Visie

Onze missie is:

‘Met plezier voetballen op je eigen niveau’!

Iedere speler kan zo veel mogelijk op zijn/haar eigen niveau, samen en tegen spelers van vergelijkbaar niveau voetballen. Iedere speler kan zich ontwikkelen op zijn/haar niveau waarbij plezier de belangrijkste peiler is en blijft.

Afgeleid uit deze missie zien wij voor de jeugdafdeling de taak: het realiseren van voorwaarden waardoor jeugdspelers zich optimaal in het voetbal kunnen ontwikkelen en behouden blijven voor de vereniging met in achtneming dat:

  •  er plezier aan beleefd wordt;
  •  het een vereniging is voor mensen en door mensen wordt gedragen;
  •  er wordt geïnvesteerd in de jeugd met goede opleiding;
  •  iedereen mee telt en wordt gerespecteerd;
  •  de jeugd er ook terecht kan als ze niet hoeven te trainen of te voetballen;
  •  de spelers er graag willen zijn en dat ze er trots op zijn om er bij te horen en te spelen.