Lid worden?

Wij hechten waarde aan een veilige voetbalclub, waar iedereen welkom is, want voor ons is iedereen gelijk. Samen leren scoren en overwinnen in een team waar je er echt bijhoort. Dat vinden wij belangrijk. Voetballen gaat om scoren, maar ook om vriendschappen en samen plezier hebben. Schrijf je vandaag nog in en kom bij het team. Nieuw in de regio en nog geen voetbalervaring? Des te leuker, want we leren iedereen graag de kneepjes van het vak en bieden iedereen een mooie plek om nieuwe mensen te ontmoeten en talent tot bloei te laten komen.

Vul het formulier in en geef je op:

Moeite met betalen van de contributie voor uw kind?

Alle kinderen mogen meedoen want nu meedoen is straks meetellen!

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn.

Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! Via ruim 75 lokale Leergeld stichtingen biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Een mogelijkheid voor ondersteuning bij het betalen van de contributie is contact op te nemen met Stichting Leergeld.  http://www.leergeld.nl

Aanvragen voor Gemeente Druten gaan via Leergeld 2Stromenland: https://www.leergeld.nl/doe-een-aanvraag/